Projekt s názvem Soubor baletu profesionálního českého divadla v Olomouci v letech 1920–2000

(IGA – č. p. 432100691)

a projekt s názvem Soubor baletu na olomoucké profesionální scéně ve 20. století

(FPVČ2013/08)

Tyto projekty vznikly na Katedře muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v rámci studentské grantové soutěže. Cílem projektů bylo při práci s archivními materiály postihnout situaci souboru v daném časovém rozmezí, sestavit databázi premiér, pokusit se o rekonstrukci obsazení a vytvořit medailonky předních osobností. Oproti plánovaným předpokladům byla celá databáze dovedena až do roku 2016 a může tak sloužit dalším badatelům v této oblasti. Mezi členy realizačního týmu patří Mgr. BcA. Alice Ondrejková Ph.D., Mgr. Miriam Hasíková, Mgr. Veronika Kupská.

 

Kontakt

Mgr. BcA. Alice Ondrejková, Ph.D.

Katedra muzikologie FF UP
Univerzitní 3-5
771 80 Olomouc